Publicerat 23 juli, 2021

Skanska är förberedd på alla scenarier när det kommer till cementutbudet i Sverige

Byggbolaget Skanska förbereder sig som alltid för alla scenarier när det uppstår osäkerhet på marknaden. Det framkom på dagens telefonkonferens där ledningen bland annat pratade om cementutbudet i Sverige.

"Om huvudleverantören av cement i Sverige med kort varsel på tre månader inte kan fortsätta att producera cement, så kommer det att ha en allvarlig inverkan på den svenska byggbranschen. Jag förväntar mig att det kommer att lösas", sa vd Anders Danielsson på telefonkonferensen.

Han tillade att det pågår diskussioner mellan svenska intressenter och regeringen, och att han tror att frågan kommer att lösas på kort tid.

Bakgrunden till den eventuella bristen på cement är beskedet från Mark- och miljööverdomstolen i början av juli där Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland avvisades. Beslutet motiverades med att verksamhetens påverkan på grundvattnet inte är tillräckligt utredd.

"Beslutet innebär ett krisläge för svensk cementförsörjning och att merparten av svensk cementtillverkning riskerar att helt upphöra den 1 november. Svensk bygg- och infrastruktursektor som är beroende av cement både på kort och lång sikt, står därmed inför ett krisläge", skrev Cementa i ett pressmeddelande den 6 juli.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]