[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 30 juni, 2021

Skanska ansvarade även för underentreprenör

En färsk dom i tingsrätten tydliggör huvudentreprenören ansvar för att även underentreprenörerna gör rätt och att oegentligheter som illegal arbetskraft inte förekommer.

I ett avgörande från Södertörns tingsrätt döms ett städföretaget för brott mot utlänningslagen av oaktsamhet. I domen konstateras även att Skanska som uppdragsgivare inte har vidtagit rimliga kontrollåtgärder. Både städföretaget och Skanska har dömts att betala böter.

– Den här domen är en milstolpe för hela branschen. Den visar var ansvaret ligger och att det är avgörande att huvudentreprenören har koll på sina underentreprenörer så att de som befinner sig på bygget har rätt att vara där, säger Anette Sand, vd på Stockholmshem, i ett pressmeddelande. 

[ Annons ]

På Skanska säger man att man inte kommer att överklaga domen.

– Det här är naturligtvis inte bra och visar att vi brustit i kontrollen. Därför är det bra att vi lagt stort fokus på vår satsning på det digitala verktyget, Kula, som innebär bättre kontroll och uppföljning av alla företag som är verksamma på våra arbetsplatser, säger Olle Rundgren, pressansvarig på Skanska.

Den aktuella oegentligheten upptäcktes vid en oannonserad kontroll på Stockholmshems byggen 2018. En medarbetare på ett städföretag, som hade anlitats av huvudentreprenören Skanska, saknade arbetstillstånd. Kontrollen gjordes som en del i modellen Rättvist byggande som är ett proaktivt och strukturerat sätt att arbeta för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser. Bakom satsningen står Stockholm stads fastighetsbolag; Familjebostäder, Micasa, Sisab, Stockholmshem och Svenska Bostäder. Här gör ett säkerhetsföretag oannonserade kontroller av bland annat att de som jobbar på byggarbetsplatserna har giltigt ID06-kort, ID-handling och arbetstillstånd.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]