[ Annons ]

Publicerat 18 januari, 2021

Skåne toppar husinvesteringar

I Skåne bedöms den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar för 2020 att landa strax över 2019 års volym. Med det hamnar man i topp bland storstadslänen.

Till skillnad mot Skåne så bedöms husbyggnadsinvesteringarna i de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, ha minskat med cirka tre respektive tio procent. Detta enligt Navet Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad.

Det fjärde kvartalet återstår innan året kan summeras helt, men Navet Analytics prognoser indikerar alltså en svag uppgång för Skåne, medan prognoserna för Stockholm och Västra Götaland pekar på minskade investeringsvolymer.

[ Annons ]

Den positiva utvecklingen i Skåne drivs i huvudsak av kraftigt växande husbyggnadsinvesteringar inom offentliga lokaler samt inom kontor- och handelslokaler, medan minskade nybyggnadsinvesteringar inom flerbostadshus istället påverkar i motsatt riktning.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]