Publicerat 13 januari, 2020

Skandiafastigheter rekryterar hållbarhet

Skandia Fastigheter vill växla upp sitt hållbarhetsarbete. Detta med en ny hållbarhetsstrategi som renodlar och integrerar arbetet i verksamheten. För detta rekryteras hållbarhetsstrategen Maria Åstrand Dabrowski.

Maria Åstrand Dabrowski har lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor, bland annat som hållbarhetschef på Teracom och nu senast som senior hållbarhetsstrateg på Försvarsmakten. Erfarenheter som hennes nya chef Anna Barosen, utvecklingschef produkt och erbjudande på Skandia Fastigheter, hoppas ska bidra till en ökad tyngd i fastighetsbolagets hållbarhetsprofil.

[ Annons ]

– Instinkten är ofta att leta inom den egna branschen, men jag ser ett stort värde i att Maria kommer in med nyanserade perspektiv och fräscha ögon på vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete. Dessutom har hon ett stort engagemang, en sunt ödmjuk inställning och är helt enkelt rätt person för oss.

Det är både bolagets ledning och ägaren Skandia som drivit på. Den nya hållbarhetsstrategin innebär att arbetet renodlas och integreras mer i verksamheten. Detta kommer att göras inom tre områden som är nära knutna till affären: resurseffektivitet, levande stadsmiljöer och hälsa.

– Hälsa för våra kunder och medarbetare känns extra spännande och meningsfullt att få utveckla. Det var inte det första jag tänkte på i fastighetsbranschen men nu förstår jag att det finns mycket för oss att bidra med för att öka våra kunders livskvalitet, säger Maria Åstrand Dabrowski.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]