Bäveån som rinner genom Uddevalla orsakar översvämningar. Foto: Shutterstock
Publicerat 26 februari, 2019

Ska utreda följder av invallning

Uddevalla har stora problem med översvämningar på platser nära havet och intill Bäveån som rinner genom staden. Sweco har fått uppdraget att utreda effekten av de skyddsvallar som nu måste byggas.

Många städer är idag dåligt rustade för extrema väderförhållanden. Särskilt akut är hanteringen av intensiva skyfall som väntas bli allt mer frekventa som en följd av klimatförändringarna.

[ Annons ]

Uddevalla har drabbats av återkommande översvämningar. Därför har kommunen fattat beslut att bygga skyddsvallar för att skydda staden från översvämning. Det gör det också möjligt att bebygga mark som ligger nära vattendragen

Men de nya vallarna kan också skapa nya problem. Exempelvis kan det medföra att regn behöver pumpas ut över vallen för att det skyddade området innanför. Därför ska Sweco nu utreda hur dagvattenhanteringen kan lösas på bästa sätt.

– Det är ett spännande projekt, Uddevalla behöver skyddas mot översvämningar men samtidigt är det viktigt att barriärer mot vattnet inte blir barriärer för människorna som bor och vistas i staden. Då gäller det att få vallarna att smälta in i omgivningen eller kanske tillföra något nytt i form av nya sociala ytor. Och det är just effekten av de nya vallarna som vi ska titta närmare på, säger Mattias Salomonsson, översvämningsexpert på Sweco i ett pressmeddelande.

Anna Yman, vd för Swecos vatten- och miljökonsulter, pekar på behovet av att tänka i nya banor när klimatutmaningarna ska tacklas.

– Det handlar om att hitta lösningar som långsiktigt anpassar samhällen till ett förändrat klimat och samtidigt smälter in i omgivningen, säger Anna Yman.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]