Petra Sandblom ansvarar för ”Trygg Bostadsrättsförening" hos Veidekke. Skanska, JM, Obos, Besqab, Rikshem, Peab och Bostadsrätterna ansluter till initiativet. Foto: Jennifer glans
Publicerat 21 december, 2018

Ska trygga bostadsköpet

Petra Sandblom leder arbetet när Veidekke från och med årsskiftet certifierar nya bostadsprojekt med branschgemensamma märkningen ”Trygg bostadsrättsförening”.

Vad är syftet med certifieringen?

[ Annons ]

–  Som byggherrar arbetar vi aktivt för att det ska vara tryggt att flytta in i den nya föreningen. Men regeringen har beställt utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden och det har skrivits en del i media. Så detta är ett sätt att hitta gemensamma riktlinjer för att det ska bli transparent och jämförbart för konsumenten.

Hur ska det gå till?

– Det handlar om att de byggande styrelserna ska bestå av en majoritet av externa ledamöter och att den första boende styrelsen erbjuds en styrelseutbildning så att de får verktygen.

Varför externa ledamöter?

– Det blir en extra kontroll att allt sköts på rätt sätt innan överlämning till föreningens långvariga medlemmar. Det ger en trygghet att en byggherre inte sätter upp en styrelse med enbart egna anställda, och exempelvis gör avsteg från de materialval som utlovats. Som kund kan man bilda sig en bättre uppfattning vad man går in i. Genom att vi kräver att vissa nyckeltal redovisas kan man som konsument få en bättre uppfattning vad som är rimligt eller inte.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]