[ Annons ]

Undersökningen ska ge en tydlig bild av hur nattlivet ser ut och vad det tillför staden. Foto: Shutterstock
Publicerat 27 september, 2021

Ska kartlägga nattlivets värde

I ett stort forskningsprojekt  – Creative Footprint: Stockholm – ska stadens nattliv och kulturella aktivitet betydelse för staden kartläggas.

Den workshop som hölls i Slakthusområdet i samslutning till innovationskonferensen Gather Inn kan sägas vara kulmen på den kartläggning av Stockholms nattliv som pågått sedan i somras. Nu tar analysen vid i forskningsprojektet Creative Footprint: Stockholm. Syftet är att lyfta fram insikter, behov och utmaningar samt presentera förslag som kan stötta Stockholm i planeringen av framtidens kreativa utrymmen och stadens nattliv. 

Creative Footprint är ett forskningsprojekt av VibeLab – en nattlivsforsknings- och påverkansorganisation baserad i Berlin, Amsterdam och Sydney – som sedan 2017 har studerat kreativa fotavtryck i Berlin, New York och Tokyo. Metoden är utvecklad av forskare vid Harvard University och University of Pennsylvania.

[ Annons ]

– Slutprodukten kommer att presentera en tydlig bild av hur nattlivet ser ut och vad det tillför staden. Analysen ska resultera i en rad olika policyförslag. Främst riktar det sig till stadens politiker. Men den kommer också kunna fungera som en gemensam karta till nytta för en rad olika aktörer som vill föra utvecklingen framåt. Inte minst kommer det att vara relevant för fastighetsägare som kan påverka nattlivets förutsättningar, säger Helena Olsson, chef stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm.

Det är Fastighetsägarna Stockholm, som tillsammans mes Stockholm Business Region och Atrium Ljungberg, som har beställt och bekostar rapporten. 

– Atrium Ljungberg har länge arbetat med kulturen som en viktigt ingrediens i stadsutvecklingen. Vi har samarbetat med personerna bakom Creative Footprint tidigare och har verkligen längtat efter att Stockholm ska göra en egen undersökning, säger Jon Allesson. affärsutvecklingsansvarig stadsinnovation på Atrium Ljungberg.

Att nattlivets ekonomi är viktig för att skapa attraktiva områden och locka talanger har konstaterats i tidigare undersökningar, som exempelvis Kulturkalkylen, men Helena Olsson menar att Creative Footprint: Stockholm tar ett bredare grepp genom att även inkludera frågor som kommunikationer, boende och arbetsplatser.

Jon Allesson ser ett värde både i att rapporten ger ett samlat budskap till politiken, och att den kan ge insikter som ger direkt affärsnytta för den egna verksamheten.

– Det blir en viktig temperaturmätare av Stockholms natt- och nöjesliv. De rekommendationer som kommer med rapporten kommer att vara riktade till alla intressenter, det kommer nog att vara relevant såväl för oss som för politiker och myndigheter, säger Jon Allesson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]