Maria Åstrand Dabrowskis ska samordna hållbarheten på Skandia Fastigheter.
Publicerat 31 mars, 2020

Ska få allt att hålla ihop

Namn: Maria Åstrand Dabrowskis. Titel: Ny hållbarhetsstrateg för Skandia Fastigheter. Uppdrag: Omvandla strategin till tydliga aktiviteter så att alla på bolaget strävar mot samma mål.

Vad är din största utmaning?

[ Annons ]

– Att ta fram fokusområden som alla känner igen och håller med om. För många är hållbarhetsarbetet redan en naturlig del av arbetet, utan att man tänker på det. Detta vill jag medvetandegöra ytterligare. Dessutom vill vi höja kompetensen inom företaget så att vi sakta kan förändra alla roller så att de blir mer hållbara.

Vilket är det viktigaste utbildningsvalet om man vill arbeta som hållbarhetsstrateg?

– Alla utbildningar har sina fördelar och man kan komma från flera olika håll. Som hållbarhetsstrateg kan du ha en bakgrund som naturvetare, civilingenjör, civilekonom, jurist, arkitekt eller kommunikatör. När jag studerade gick jag inriktning miljöledning. Hållbarhetsarbete var inte ett begrepp som användes då. Sen blev jag, genom min roll som miljöchef på Teracom, mer och mer engagerad i hållbarhetsarbetet och gjorde aktivt om min roll till en hållbarhetschefsroll.

Vilket är ditt bästa tips till de som är intresserade av den här typen av jobb?

– Ett steg kan vara att se om din nuvarande roll går att utveckla för att fokusera mer på hållbar utveckling. Ett annat sätt kan vara att prata med andra som arbetar inom området och söka sig till företag som arbetar med hållbar utveckling. En väg in i branschen kan vara att börja som praktikant eller göra exjobb. Vi letar just nu efter en student som är intresserad av att börja arbeta extra hos oss.

TRE YRKEN SOM JAG SKULLE VILJA TESTA

Sakkunnig
– För att jag skulle vilja påverka politiken mot en mer hållbar utveckling.

Bonde
– För jag tycker att det skulle vara härligt att få leva i harmoni med naturen och förstå hur beroende vi är av den.

Astronaut
– Jag har alltid varit intresserad av rymden och att se rymden som astronaut är en barndomsdröm.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]