Antalet sjukskrivningar på grund av stress ökar inom fastighetsbranschen.
Publicerat 29 november, 2016

Sjukskrivningar ökar i fastighetsbranschen

Antalet personer som måste sjukskrivas på grund av arbetsrelaterade sjukdomar ökar i fastighetsbranschen. Belastningsskador står för flest fall, men den största ökningen utgörs av stressorsakade sjukdomar.

Under perioden januari till september i år har 99 personer med jobb inom fastighetsbranschen sjukskrivit sig på grund av arbetsrelaterade sjukdomar. Det är den högsta siffran på fem år, och en ökning med 22 procent jämfört med samma period förra året. Det visar statistik som tagits fram av Arbetsmiljöverket och granskats av Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

[ Annons ]

Bland de rapporterade sjukskrivningarna är sjukdomar orsakade av felbelastning vanligast. Under perioden januari–september i år har 44 sådana sjukdomar anmälts. Det är en ökning med fem anmälningar jämfört med motsvarande period förra året.

– Anställda som mår bra och har balans i livet är en förutsättning för en hållbar verksamhet. Det är viktigt att vi alla tar arbetsmiljöfrågor på allvar och gör vad vi kan för att bryta den ökande trenden, säger Mona Finnström, vd för Fastigo.

Den typ av sjukskrivning som ökat mest under de senaste fem åren är sjukdomar orsakade av sociala eller organisatoriska faktorer. Det kan handla om sjukdomar som exempelvis stress eller utbrändhet. På fem år har antalet sjukdomar orsakade av sociala orsaker nästan trefaldigats från 11 anmälningar under januari–september 2011 till 30 anmälningar hittills i år.

– Den psykosociala arbetsmiljön är oerhört viktig och vi vet att många arbetsgivare i fastighetsbranschen jobbar målmedvetet med dessa frågor. Fastigo vill fortsätta hjälpa företag i branschen att skapa en hållbar fastighetsbransch, där hälsa och välmående i organisationen står i centrum, säger Mona Finnström.

Fotnot: Med arbetssjukdomar avses arbetsskador som uppkommit genom annan skadlig inverkan än olycksfall.

Fakta: Näringsgrenar som räknas till fastighetsbranschen (Skatteverkets SNI-kod 68)

Fastighetsförmedling, Fastighetsförvaltning på uppdrag, Förvaltning i bostadsrättsföreningar, Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder, Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler, Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler, Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter. Fastighetsbranschen sysselsätter omkring 60 000 människor i Sverige.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]