Tågen stannar inte. Infrastruktur finns, likaså en efterfrågan på bostäder i området. Men lokala politiker säger nej till att bygga i Sundbyberg. Foto: Mauro Rongione
Publicerat 8 december, 2015

”Självklart ska det byggas här”

Byggplanerna kring ”spökstationen” mellan Kista och Hallonbergen raserade det politiska samarbetet i Sundbyberg. En händelse som får många att ifrågasätta det kommunala planmonopolet.

Sundbyberg har länge framhållits som det goda exemplet på att det går att bygga; där andra kommuner misslyckats. Kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (s) har i många sammanhang sjungit tillväxtens lov.

[ Annons ]

Men den expansiva politiken fick till slut det politiska samarbetet i kommunen att rämna – även om Jonas Nygren vill tona ner dramatiken.

– Det enda som hittills har hänt är att Centerpartiet, på något tveksamma grunder, har lämnat samarbetet. Vi (s, v och kd) är fortfarande den största koalitionen och kommer att fortsätta ta ansvar, säger Jonas Nygren.

Vad det handlar om är att Centerpartiet hoppat av den breda koalition som styrt kommunen, för att istället inleda ett samarbete med Moderaterna och Miljöpartiet. Det var planerna på att exploatera området kring Kymlinge som blev droppen. Ett grönområde idag, men som är mycket attraktivt för bostäder då det redan finns en tunnelbanestation, klar att öppna sedan 1970-talet.

Jonas Nygren säger sig vara lite förvirrad över utspelet.

– Jag har sagt att socialdemokraterna är positiva till att utveckla området, det har vi varit länge. Men vi har samtidigt varit tydliga med att vi står fast vid överenskommelsen att inte röra området denna mandatperiod.

Om det politiska läget är rörigt är det desto klarare att Vasakronans planer på tusentals nya lägenheter i Kymlinge nu blir kvar i byrålådan ett bra tag till.

Det kan inte sitta enskilda kommuner och säga att man absolut inte ska bygga.

Hans Lind, professor i bygg och fastighetsekonomi,  KTH

Hans Lind, professor i bygg- och fastighetsekonomi vid KTH, menar att turerna är ett utmärkt exempel på hur det kommunala planmonopolet och lokala opinioner hamnar i strid med regionala och nationella behov.

– Med den stora bostadsbrist som råder är det en absurd idé att enskilda kommuner i storstadsområden ska bestämma hur mycket mark som ska bebyggas. Här har vi ett område som ligger väldigt bra till ur kommunikationssynpunkt. Ur ett regionalt perspektiv är det ju självklart att det ska byggas bostäder här.

Men är det ändå inte berättigat med kommunalt självstyre över den egna marken?

– Nej, jag tycker faktiskt inte det. När det nu dessutom kommer nära en halv miljon flyktingar de närmaste åren, varav många kommer att bo kvar under lång tid, är det självklart att vi måste bygga ut våra städer där det finns en attraktiv arbetsmarknad. Då kan det inte sitta enskilda kommuner och säga att man absolut inte ska bygga några billiga bostäder. Den svenska modellen för bostadsbyggande har nått vägs ände.

Hans Lind håller med om att det kan låta dramatiskt men tar som exempel en nyligen gjord studie av Berlin. Där sker planeringen på lokal nivå. Men sköter man inte sitt beting tar regionen över.

– Tänk tanken att en kommun skulle säga att man bara vill ha en sjuårig grundskola. Det är ju så självklart att de inte får göra så. Skolan sköts av kommunen, men det är staten som bestämt att det ska vara på ett visst sätt. Jag menar att vi måste tänka på samma sätt när det gäller planering för bostäder, säger Hans Lind.

Det är Vasakronan som äger marken. Bolagets planer är 5 ?000 till 7? 000 lägenheter. Något som faktiskt skulle göra skillnad, som bolagets vd Fredrik Wirdenius uttrycker det.

– Vi som bor och verkar i Stockholm bryr oss inte så mycket om kommungränser. Bostäder bör byggas där det är lämpligt. Kymlinge har alla förutsättningar. Det är faktiskt absurt när man tänker på vad det kostar att dra fram nya tunnel-banelinjer. Det finns dock en stark opposition mot att bebygga dagens grönområde.

– Det finns ett naturreservat i den södra delen av området, men det är inte där vi ska bygga. Vi kommer snarare att göra naturreservatet mer tillgängligt. Idag är det få som utnyttjar det.

Vasakronan har ambitiösa planer på en ekostad. Fredrik Wirdenius pratar om ett spetsprojekt som skulle kunna bli mer eller mindre billöst tack vare tunnelbanan.

– Sverige har de senaste åren tappat sin position som ledande inom miljövänligt byggande. Tack vare att området skulle bli så lättillgängligt skulle det kunna hjälpa den svenska exportindustrin att nå ut med sin miljöteknik.

Fakta: stationen som inte finns

Spökstationen där döda resenärer kliver av. Det finns en hel del myter kring den ej färdigbyggda tunnelbanestationen mellan Kista och Hallonbergen. I slutet av 1960-talet fanns det relativt långt gångna planer på en helt ny stadsdel här. Myndigheter och statliga verk skulle ut från Stockholms innerstad  och inta de nya kontoren i Kymlinge. Men de fick flytta ännu längre från Stockholm. Planerna för stationen hade dock hunnit så långt att en råkonstruktion färdigställdes.

Under åren har flera projekt för området presenterats men stött på hårt motstånd, främst från miljövänner. Den södra delen av Kymlinge är sedan tio år ett naturreservat. Särskilt känsligt anses området runt Igelbäcken vara, då det är habitat för den sällsynta fisken Grönlingen.

Det område Vasakronan, som sedan länge äger en stor del av marken kring stationen, vill bebygga är dock de delar som ligger norr om stationen.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]