Publicerat 25 mars, 2021

Sitowise stiger 1,5 procent i premiärhandeln i Helsingfors

Konsultbolaget Sitowise börjar i dag den 25 mars att handlas på Helsingforsbörsens Prelist. Aktien handlas med kortnamnet SITOWS.

Sitowise fokuserar på den byggda miljö. Sitowise startade sin verksamhet i början av 2018 och har expanderat snabbt genom en rad förvärv. Under våren 2019 tog koncernen ett strategiskt steg in i Sverige när konsultföretaget Byggnadstekniska Byrån anslöt sig till Sitowise. Företaget har även verksamhet i Estland och Lettland. Idag består bolaget av 1 900 anställda.

Bolaget genomförde inför noteringen en nyemission som övertecknades. Teckningsskursen var 8,20 euro per aktie.

Ankarinvesterare är de svenska fondbolagen Didner & Gerge och Lannebo Fonder samt Capital World Investors, Evli Fund Management, Ilmarinen Mutual Pension Insurance och Paradigm Capital Value Fund.

Aktien har hittills i dag handlats till 8,50 euro som högst betalt och 8,20 euro som lägst betalt. Klockan 11.30 var senast betalt 8,325 euro, vilket är 1,5 procent högre än teckningskursen på 8,20 euro. Aktier för 95 miljoner euro har bytt ägare hittills idag. Bolaget har 34,49 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 287 miljoner euro räknat på senast betalt.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]