Publicerat 1 mars, 2011

Silor blir bostäder i Stockholms skärgård

Kostnaderna är höga när silor och magasin ska bli bostäder. Men ägaren ALM Equity räknar med att det unika sjöläget ska locka köparna.

Ön Oaxen i Stockholms södra skärgård var länge känd för sin kalkbrytning. Verksamheten lades dock ner på 1950-talet. När fastighetsutvecklingsbolaget ALM Equity 2005 köpte området, hade följaktligen det gamla kalkbruket, med sitt varv, sina magasinsbyggnader och sex silobyggnader, länge stått och förfallit. Företaget genomdrev snart en ändring av detaljplanen för bostadsändamål. På så sätt skapades 21 sjötomter och fyra sjönära tomter för bostäder, med en total byggrätt på 9?000 kvadratmeter, varav 2 520 kvadratmeter i de sex silorna.

[ Annons ]

– Redan att få byggrätt för bostäder ökade värdet på hela fastigheten. Det gör att vi kan lägga ner stora kostnader på själva ombyggnaden, och det är förstås väldigt bra för projektet, säger företagets vd Joakim Alm.

I var och en av de sex silorna planeras sex våningsplan med en boyta om cirka 70 kvadratmeter på varje och en takhöjd på tre meter. Tillgängligheten löser man genom en hisskonstruktion utanpå respektive byggnad. Tanken är att ha kvar den råa industriella karaktären i området, utan stora gräsmattor och med bibehållen kalkstenskänsla.

– Det finns inga sådana här produkter på marknaden idag. Med det sjönära läget i skärgården och närheten till Stockholm kommer det här att bli en helt ny typ av fritidsboende, säger Joakim Alm.

Silorna är byggda med bandarmering som måste sågas upp innan bygget av lägenheterna kan påbörjas.

Förutom bostäder i silorna planeras bostäder i sju större och femton mindre sjövillor, tre ateljéhus, tre radhus vid en sötvattendamm och i ett gammalt laboratorium. Ännu har man inte gått ut med någon prislista.

– Byggkostnaderna är synkroniserade med standarden på bostäderna och varierar mycket mellan våra alternativ. Vi har för närvarande fem olika alternativ att välja mellan, säger Joakim Alm.

Projektet färdigställs i etapper, där de femton sjövillorna och tre första silorna beräknas vara klara om 15–18 månader. Först om tre år beräknas hela området stå färdigt.

Vilka har då varit de största svårigheterna med projektet så här långt?

– Att komma på idén. Sedan är det svårt att bygga om silorna. De har bandarmerade väggar som gör projektet betydligt mer byggnadstekniskt komplicerat än vanligt, säger Joakim Alm.

Han jämför bandarmeringen med metallbanden på en tunna, där man först sågar upp väggarna och sedan förstärker dem efterhand för att konstruktionen inte ska rämna.

En av byggnaderna, den så kallade kalkladan, på drygt 1 000 kvadratmeter, som gjordes om till tio radhus och såldes på ritning, stod färdig redan 2007. •

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]