[ Annons ]

SigtunaHem har tecknat avtal med Magnolia Bostad om försäljning av två fastigheter i Märsta – dels 42 befintliga bostäder, dels mark med cirka 180 byggrätter.
Publicerat 22 april, 2015

Sigtunahem säljer till Magnolia bostad

SigtunaHem har tecknat avtal med Magnolia Bostad om försäljning av två fastigheter i Märsta – dels 42 befintliga bostäder, dels mark med cirka 180 byggrätter.

Sigtuna kommun antog 2012 en detaljplan för förnyelse och utveckling av Valsta centrum med syfte att skapa attraktiva mötesplatser och boendemiljöer. Alltsedan dess har såväl om- som nybyggnation pågått, där centrumbyggnaden fått en ansiktslyftning och nya verksamheter har skapat nya mötesplatser, bland annat Mimers källa – med nytt bibliotek och medborgarkontor.

[ Annons ]

I närområdet pågår för tillfället byggnation av sex hus om totalt 210 bostadslägenheter där första etappen om 42 hyresrätter publicerades i början av mars.

Försäljningen omfattar ett av punkthusen om åtta våningar som just nu uppförs i fasadlivet till centrumbyggnaden och som innehåller 42 lägenheter, med en sammanlagd boyta om närmare 2 000 kvadratmeter. Magnolia kommer att upplåta lägenheterna med bostadsrätt. Inflyttning är planerad till mitten av september 2015. I uppgörelsen ingår också SigtunaHems andel i fastigheterna Norrbacka 1:32 – 1:36, som i dag utgörs av parkeringsytor.

– Mot bakgrund av ambitionen att bygga levande stadsdelar med blandade upplåtelseformer är vi mycket nöjda med att få in ytterligare en aktiv aktör som vill upplåta delar av beståndet i Valsta centrum med bostadsrätt, säger Bertil Hallbäck, tillförordnad vd för SigtunaHem.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]