[ Annons ]

Publicerat 25 april, 2019

Signalerar behov av oberoende tvistelösning

Nu är hyran för cirka 4000 hyresgäster i Solna klar. Det kommunala bolaget Signalisten och Hyresgästföreningen i Solna har accepterat HMK:s medlingsbud om en hyreshöjning om 2,4 procent från och med 1 maj 2019. 

Signalistens ingångsbud var 3,5 procent och Hyresgästföreningens bud var 0 procent. Då parterna inte lyckades enas avslutades därför årets förhandlingar efter medling i Hyresmarknadskommittén (HMK) och resulterade i en överenskommelse om 2,4 procent.

[ Annons ]

 Vi har fått ett utslag från HMK som är svårtolkat. Den aktuella nivån 2,4 procent är rimlig om den endast gällde för 2019. Men eftersom de har laborerat med avtalsperioden innebär att vi inte förrän hyresförhandlingarna för 2020 är avslutade vet värdet av årets förhandling, säger Per Anders Hedkvist, VD för Signalisten.

Han tycker att det synnerligen problematiskt att parterna varken lokalt eller centralt har en gemensam grundsyn för hur förhandlingarna ska bedrivas och vilka faktorer som ska beaktas när hyran ska justeras i de årliga förhandlingarna.

– Hyresgästföreningen brukar vilja lyfta Signalistens goda ekonomi och höga vinstnivåer. Den främsta anledningen till dessa siffror är enkelt sammanfattat att renoveringstakten varit för långsam, hälften av beståndet behöver nu renoveras inom 10 år. Tillsammans med ambitionen att bygga nytt innebär det en investering på 5 miljarder på 10 år, och för att lyckas med det förstår alla att en stabil ekonomi är en förutsättning, säger Magnus Nilsson, (m), styrelseordförande i Signalisten.

Inför årets hyresförhandlingar hade SABO och Fastighetsägarna enats om ett gemensamt förhandlingsunderlag. Där menar man att förhandlingarna ska baseras på faktorer som beskriver den samhällsekonomiska utvecklingen, vilket kan jämföras med hur parterna på arbetsmarknaden hanterar lönebildning.

–  Än en gång ser vi behovet av en oberoende konfliktlösningsmekanism som sätter tydliga riktlinjer för vilka utgångspunkter som ska gälla i de årliga hyresförhandlingarna. SABO och Fastighetsägarna var överens om att de årliga förhandlingarna ska drivas med den samhällsekonomiska utvecklingen som grund, det ser vi tyvärr inget av hittills HMK:s beslut, säger Per Anders Hedkvist.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]