Från och med den 1 oktober tar Sweden Green Building Council över hela hanteringen av ansökningsprocessen för svenska byggnader enligt den europeiska miljöcertifieringen EU GreenBuilding. Själva certifieringen kommer dock skötas av internationella aktörer.
Publicerat 22 september, 2014

SGBC tar över ansökningsprocessen

Från och med den 1 oktober tar Sweden Green Building Council över hela hanteringen av ansökningsprocessen för svenska byggnader enligt den europeiska miljöcertifieringen EU GreenBuilding. Själva certifieringen kommer dock skötas av internationella aktörer.

Sweden Green Building Council är en av de tre största aktörerna inom EU GreenBuilding, en miljöcertifiering som utvecklats för att driva på energieffektiviseringen av byggnadsbeståndet. Fram till nu har EU ansvarat för den slutliga hanteringen och certifieringen av byggnader. En uppgift som nu Sweden Green Building Council delvis kommer att överta. Från och med den 1 oktober kommer den svenska organisationen hantera hela ansökningsprocessen för svenska byggnader enligt EU GreenBuilding.

[ Annons ]

Förhoppningen är att hanteringen förenklas och att ansökningsprocessen kan snabbas upp. Mycket tack vare Sweden Green Building Councils utbyggda hantering av systemet, som gör att ansökningarna kan göras helt på svenska och återrapportering till EU utgår.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]