Foto: Shutterstock
Publicerat 28 september, 2022

Sex förslag för att lindra energikrisen

Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta lägger nu fram sex konkreta förslag för att ta Sverige genom energikrisen.

Tillsammans med Sveriges Allmännytta riktar sig nu Fastighetsägarna direkt till den tillträdande som man menar omgående måste vidta åtgärder för att skydda hushåll och företag mot en elprischock.

”Svenska fastighetsföretag har länge arbetat systematiskt och framgångs­rikt med att sänka energi­användningen genom energi­effektivisering. Det arbetet fortsätter, där vi som bransch­organisationer stöttar med information, check­listor och utbildningar kring åtgärder som kan ge effekt på kort sikt. Trots det är det oundvikligt att kostnaderna för både el och uppvärmning kommer att öka dramatiskt för hyres­gäster och fastighets­företag under hösten och vintern. Vi närmar oss en helt ohållbar situation.”

[ Annons ]

Det skriver Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige och Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta, på Svd Debatt. Där manar de en tillträdande regeringen behöver därför omgående vidta åtgärder för att skydda hushåll och företag mot en elpris­chock.

De två organisationerna menar att det finns åtgärder som snabbt kan genomföras, utan tidsödande utredningar och i  bred politisk enighet. Därför lanserar man också sex förslag för att lösa den akuta energikrisen:

  1. Lansera en nationell elsparkampanj. Man pekar på hur en sänkning av elkonsumtionen med enbart  fem procent bidrar till att sänka effektbehov så mycket att risken för bortkoppling av elkonsumenter i princip helt upphör, samt till sjunkande elpriser. Därför vill man som företrädare för fastighetsbranschen medverka till en nationell kampanj kring hur vi kan använda energi smartare och sänka energianvändningen.
  2. Sänk momsen på el till 6 procent. En åtgärd som omgående skulle sänka priset till elkunderna med 15 procent och som flera andra EU-länder, däribland Finland, Belgien och Nederländerna, redan har genomfört.
  3. Frys energiskatten på dagens nivå. I likhet med andra lättnader som gjorts kring energibeskattningen menar organisationerna att regeringen bör föreslå ett avskaffande av den automatiska indexuppräkningen av energiskatt för el.
  4. Avskaffa solelsskatten på stora solcellsanläggningar. Idag lägger skattegränsen för solcellsparker med en effekt över 500 kW ett hinder för utbyggd solelsproduktion. Med en avskaffad solelsskatt skulle utbyggnaden snabbt kunna genomföras med en potential på att öka solelsproduktionen med 9 TWh per år. Det motsvarar årsförbrukningen av el för 50 000 eluppvärmda villor eller 200 000 trerumslägenheter.
  5. Inför ett elprisstöd till företag och hushåll. Här betonar Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta att ett elprisstöd behöver utformas så att alla hushåll oavsett om det är hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt omfattas på lika villkor och ger företag ett effektivt skydd för kraftigt stigande elpriser.
  6. Inför ett temporärt pristak för fjärrvärme. EU överväger ett temporärt pristak för el och då bör Sverige kunna införa ett temporärt pristak på fjärrvärme. Detta då man hos Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta oroas över att  flera fjärrvärmebolag har aviserat prishöjningar på upp till 20 procent.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]