Publicerat 29 september, 2020

Sex fastighetsbolag på Spotlight handlas idag exklusive utdelning

Sex fastighetsbolag på Spotlight Stock Market handlas idag den 29 september exklusive rätt till utdelning, enligt följande:

* Bosjö Fastigheter 2,38 kronor (utdelningen är 9,52 kronor i årstakt)
* Fleming Properties 0,18 euro (utdelningen är 0,70 euro i årstakt)
* Halmslätten 2,00 kronor (utdelningen är 8,00 kronor i årstakt)
* Mälardalen Omsorgfastigheter 1,75 kronor (utdelningen är 10,50 kronor i årstakt)
* Sydsvenska Hem 1,90 kronor (utdelningen är 7,60 kronor i årstakt)
* Tingsvalvet 1,00 kronor (utdelningen är 4,00 kronor i årstakt)

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]