Bild: Kjellgren Kaminsky
Publicerat 21 mars, 2019

Serneks vann markanvisning i Helsingborg

Helsingborgs stad utlyste en markanvisningstävling om nybyggnation av bostäder i Mariastaden, strax norr om Helsingborg. Nu är det klar att vinnarna heter Serneke och Kjellgren Kaminsky Arkitekter.

Bostäderna ska byggas i de östra delarna av utvecklingsområdet Mariastaden. Det handlar om 140 bostadsrätter fördelade på fyra huskroppar, samt ett underjordiskt garage. Småskaliga gårdshus, odlingar och möbler som inbjuder till aktivitet är tänkta att skapa en levande miljö som erbjuder rekreation, produktivitet och aktivitet för de boende.

[ Annons ]

I motiveringen stod bland annat att Serneke ”tydligt framhävde miljöaspekter i många former.” och att ”Gestaltningsmässigt visar Serneke upp ett bra bidrag med fina ljusinsläpp på innergården.”

Byggstart är planerad till 2020 och det hela väntas vara klart 2022.

– Huvudfokus för Serneke har varit att utforma ett kvarter med en låg miljöpåverkan som är realistiskt och genomförbart, bland annat kommer byggnaderna att förses med solceller, odlingslådor, dagvattenförsörjning och låd- och elcykelpool, säger Jonas Håkansson, regionchef för Serneke projektutveckling.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]