Publicerat 18 januari, 2021

Sernekes företrädesemission tecknades till 187 procent, tillförs 170 miljoner kronor

Byggbolaget Sernekes företrädesemission blev övertecknad, med en total teckningsgrad om 187 procent. Bolaget tillförs därmed 170 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

95,5 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, och resterande utan.

I och med överteckningen nyttjades inga garantiåtaganden.

Icke deltagande aktieägare späds ut med cirka 12,5 procent efter att det totala antalet aktier ökat med cirka 3,2 miljoner.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]