Publicerat 6 maj, 2021

Serneke vänder till vinst under första kvartalet, orderingången betydligt lägre än i fjol (uppdatering)

(Uppdatering avser mer information och vd-ord)

Byggbolaget Serneke redovisar en högre omsättning och vändning till vinst under det första kvartalet, jämfört med fjolårsperioden. Orderingången var betydligt lägre i förhållande till fjolåret.

Omsättningen steg 7,5 procent till 1 950 miljoner kronor (1 814).

Rörelseresultatet blev 31 miljoner kronor (-149), med en rörelsemarginal på 1,6 procent.

"Periodens resultat skapas till stor del av försäljning av byggrätter strukturerade i en korg som överlåts över tid. Samtidigt fortsätter entreprenadverksamheten att stärka sin leverans med en bibehållen konservativ syn på vinstavräkning", heter det i rapporten.

Resultatet före skatt var 38 miljoner kronor (-154).

Resultatet efter skatt blev 46 miljoner kronor (-106), och per aktie 1,65 kronor (-4,73).

Orderingången landade på 1 179 miljoner kronor (2 975), en minskning med 60,4 procent mot föregående år.

”Orderingången präglas fortsatt av vår strategi att prioritera lönsamhet före tillväxt. Samtidigt hårdnar konkurrensen och osäkerhet runt pandemieffekter gör marknaden mer avvaktande. Fler bolag än Serneke prioriterar nu lönsamhet och en tendens att avstå ren priskonkurrens börjar märkas, något vi tror kan påverka branschen och verka till vår fördel”, säger tillförordnad vd Michael Berglin.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2 miljoner kronor (-233).

Serneke, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Orderingång1 1792 975-60,4%
Nettoomsättning1 9501 8147,5%
Rörelseresultat31-149
Rörelsemarginal1,6%
Resultat före skatt38-154
Nettoresultat46-106
Resultat per aktie, kronor1,65-4,73
Kassaflöde från löpande verksamhet-2-233

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]