Publicerat 1 april, 2021

Serneke tecknar entreprenadavtal för ytterligare del av Handelshögskolan i Göteborg

Byggbolaget Serneke har tecknat ytterligare ett totalentreprenadavtal med Akademiska Hus i projektet kring Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Denna del omfattar uppgången från Västlänkens station Haga som integreras i universitetsbyggnaden. Det framgår av ett pressmeddelande.

2017 tecknade Serneke och Akademiska Hus ett samverkansavtal som omfattade projektering och budgetering för Handelshögskolans nya byggnad i centrala Göteborg. Redan under våren 2020 revs en äldre del av den befintliga byggnaden och Akademiska Hus har sedan dess avropat vissa delar av markarbetena som genomförts löpande.

Handelshögskolans nya byggnad omfattar två huvuddelar. Den första delen innefattar själva byggnaden och den andra en uppgång från Västlänkens station Haga. I mitten av mars 2021 tecknade Serneke och Akademiska Hus totalentreprenadavtal kring uppförandet av byggnaden, nu har parterna även tecknat totalentreprenadavtal för en andra del.

Projektet beräknas vara färdigt under 2025. Den totala avtalssumman uppgår till 265 miljoner kronor, varav arbeten för 100 miljoner kronor sedan tidigare har avropats av Akademiska Hus. Resterande summa på 165 miljoner kronor inkluderas i orderingången för det första kvartalet 2021.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]