Publicerat 23 april, 2021

Serneke ska bygga elektromobilitetslaboratorium i Borås åt statligt forskningsinstitut

Serneke ska i samverkan med statliga forskningsinstitutet Research Institute of Sweden, (RISE) och dotterbolaget SEEL utveckla ett nytt elektromobilitetslaboratorium i Borås. Det framgår av ett pressmeddelande.

Laboratoriet kommer att utveckla hållbara lösningar för elbilar och andra elfordon.

Projektet är uppdelat i två faser, fas 1 som avser projektering och budgetering och fas 2 som avser byggnation. Byggstarten är planerad i sommar och laboratoriet beräknas stå färdigt våren 2023.

Serneke ska inkludera projektet i sin orderingång vid tecknande av entreprenadkontrakt i fas 2. Storleken på ordervärdet framgår inte.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]