Publicerat 12 mars, 2021

Serneke ser över befintlig obligationsfinansiering

Byggbolaget Serneke ser över sin befintliga obligationsfinansiering. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att Serneke den 17 december i fjol meddelade att bolaget säkrat finansieringen av Karlatornet, vilket kommer att bli Nordens högsta hus, genom en strukturaffär med Balder och ett byggnadskreditiv om 3 miljarder kronor. Serneke har därtill ingått ett entreprenadavtal för återstående arbeten till ett fast pris om 3,2 miljarder kronor. Inflyttning i Karlatornet beräknas inledas under andra halvåret 2023 och vid färdigställandet kommer Serneke ha erhållit sitt investerade kapital om 1,5 miljarder kronor tillsammans med förväntad del av projektvinsten som bedöms uppgå till som lägst 300 miljoner kronor.

Samtliga entreprenadarbeten, inklusive den komplexa grundläggningen, har hittills utförts inom budget och kostnaderna för resterande arbeten är till 70 procent låsta med leverantörer och underentreprenörer. Serneke har därutöver genomfört en företrädesrättsemission om 170 miljoner kronor, en riktad aktieemission till Balder om 122 miljoner kronor samt överlåtelser av byggrätter till Balder som förväntas ge ett likviditetstillskott om 250 miljoner kronor under 2021. Dessa transaktioner har bidragit till att Serneke har nära helt reducerat sin nettoskuldsättning.

Bolagets existerande obligationsfinansiering om 700 miljoner kronor med förfall i december 2022 har i villkoren en inbyggd refinansieringsperiod från 1 mars fram till 1 juni 2021, under vilken obligationen kan återköpas till nominellt belopp. Efter denna period kommer återköpsbeloppet att stiga och villkoren har därutöver krav på amortering om 200 miljoner kronor senast i juni 2021.

Serneke har mot den bakgrunden beslutat att se över existerande obligationsfinansiering. Bolaget har givit Carnegie och Nordea i uppdrag att under våren 2021 utvärdera en kreditmarknadstransaktion som ett möjligt alternativ i denna översyn.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]