Publicerat 5 november, 2020

Serneke redovisar ökade intäkter, lägre orderingång och ökad förlust i tredje kvartalet

Byggbolaget Serneke redovisar ökade intätker, men lägre orderingång och ökad förlust i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettomsättningen steg 8,9 procent till 1 498 miljoner kronor (1 376).

Rörelseresultatet blev -79 miljoner kronor (-5). Här ingår ingångsposter med -65 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev -66 miljoner kronor (-27).

Resultat per aktie hamnade på -2,94 kronor (-1,20).

Orderingången sjönk tilll 961 miljoner kronor (1 792), en minskning med 46,4 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -167 miljoner kronor (-164).

- Med tydligt fokus mot stabilitet och ökad lönsamhet belyser vår nya affärsplan hur bolaget strategiskt och målmedvetet kommer att jobba under de närmaste åren för att åstadkomma detta. De resultatmässiga engångseffekterna av åtgärderna har tydligt avspeglat sig i årets två första kvartal, men de spiller också över på vårt resultat i det tredje kvartalet. Rörelseförlusten på 79 miljoner kronor är delvis en effekt av vår pågående omstrukturering samt en generellt mer konservativ bedömning av projekt och pågående entreprenader, kommenterar vd Ola Serneke i delårsrapporten.
- Affärsområde Invest har ett uttalat mål att öka antalet transaktioner och i perioden har ett prioriterat arbete pågått med att paketera mogna delar av portföljen för försäljning i en strukturerad process. Vi är nu långt komna och ser goda möjligheter att inom kort genomföra en strukturaffär som frigör bundet kapital och långsiktigt säkerställer attraktiva entreprenader för Serneke Sverige samt väsentligt förstärker bolagets likvida situation, fortsätter Ola Serneke.

Serneke, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Orderingång9611 792-46,4%
Nettoomsättning1 4981 3768,9%
Rörelseresultat-79-5
Nettoresultat-66-27
Resultat per aktie, kronor-2,94-1,20
Kassaflöde från löpande verksamhet-167-164

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]