Publicerat 9 februari, 2022

Serneke ökar omsättning och vinst under fjärde kvartalet

Byggbolaget Serneke ökade omsättningen och resultatet under det fjärde kvartalet.

Omsättningen steg 17,4 procent till 2 543 miljoner kronor (2 166).

Rörelseresultatet blev 71 miljoner kronor (-47), med en rörelsemarginal på 2,8 procent.

Resultatet efter skatt blev 87 miljoner kronor (-72). Resultat per aktie hamnade på 3,10 kronor (-3,10).

Orderingången landade på 1 749 miljoner kronor (4 852), en minskning med 64,0 procent mot föregående år. Orderstocken var 12,1 miljarder kronor (13,6).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -140 miljoner kronor (204).

Styrelsen har ännu inte fattat beslut angående förslag till eventuell utdelning för räkenskapsåret 2021. Styrelsen kommer att återkomma i denna fråga senast 30 mars.

"Fjärde kvartalet bekräftar den positiva trend som präglat bolagets utveckling 2021. Kärnverksamheten är stabilare i sin leverans och vi har en kontinuerlig avyttring från vår
projektportfölj. Jag är stolt över förflyttningen vi gjort och framför allt hur våra medarbetare visat vilja och förmåga att förändra. Vi är inte framme men vi stänger 2021 med ett kvartal som bekräftar att vi är på rätt väg", skriver vd Michael Berglin i rapporten.

Serneke är mer selektiva vad gäller orderintag inom entreprenadverksamheten.

"Hårt arbete lönar sig och i denna verksamhet finns inga genvägar - disciplin och fokus är
nödvändigt för att fortsätta förbättra lönsamheten", uppger Serneke-chefen.


Serneke, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Orderingång1 7494 852-64,0%
Nettoomsättning2 5432 16617,4%
Rörelseresultat71-47
Rörelsemarginal2,8%
Nettoresultat87-72
Resultat per aktie, kronor3,10-3,10
Kassaflöde från löpande verksamhet-140204

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]