Publicerat 26 februari, 2021

Serneke minskar rörelseförlusten och ökar orderingången starkt i fjärde kvartalet

Byggbolaget Serneke redovisar lägre intäkter kombinerat med en minskad rörelseförlust i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Orderingången ökade starkt. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Intäkterna sjönk 3,9 procent till 2 166 miljoner kronor (2 253).

Rörelseresultatet förbättrades til -47 miljoner kronor (-97).

Resultatet före skatt var -119 miljoner kronor (-85).

Resultatet efter skatt blev -72 miljoner kronor (-63). Resultat per aktie hamnade på -3,10 kronor (-2,81).

Orderingången steg till 4 852 miljoner kronor (2 938), en ökning med 65,1 procent mot föregående år.

Orderstocken uppgick till 13 619 miljoner kronor (8 943) vid årsskiftet.

Styrelsen föreslår ingen utdelning, i likhet med föregående år.

- Med utgångspunkt i den affärsplan vi presenterade september 2020 är vi nu redo att ta bolaget in i nästa fas där förändringen av bolagets yttersta ledning också behöver ses som en naturlig del i bolagets utveckling, kommenterar Michael Berglin, tillförordnad vd i Serneke Group i bokslutet.

- Vår omstrukturering av bolaget, kostnadseffektiviseringar och ett ofrivilligt produktionstapp i vårt största projekt Karlatornet har bidragit till rörelseresultatet för 2020 på -414 miljoner kronor. Ökade intäkter under året och en rekordstor orderbok på 13,6 miljarder kronor ger oss dock trygghet framåt, fortsätter Michael Berglin.

- Bolagets fulla fokus ligger nu på att skapa en kontinuerligt stabil och lönsam affär genom en kombination av egenutvecklade projekt och entreprenader, det som är kärnan i vår affärsmodell. Jag känner en stor tillförsikt i att bolaget som helhet är på rätt väg, avslutar Serneke-chefen.

Serneke, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Orderingång4 8522 93865,1%
Nettoomsättning2 1662 253-3,9%
Rörelseresultat-47-97
Resultat före skatt-119-85
Nettoresultat-72-63
Resultat per aktie, kronor-3,10-2,81
Utdelning per aktie, kronor00

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]