Publicerat 20 augusti, 2020

Serneke minskar intäkterna och rörelseresultatet under andra kvartalet

Byggbolaget Serneke redovisar en ökad förlust och påverkades av engångskostnader på 145 miljoner kronor i andra kvartalet.

Orderingången uppgick till 1 851 miljoner kronor (2 663). Det ger den historiskt högsta orderstocken på 11 072 miljoner kronor (7 149).

Intäkterna sjönk till 1 393 miljoner kronor (1 616)

Rörelseresultatet uppgick till -139 miljoner kronor (0), påverkat av engångskostnader på 145 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var -147 miljoner kronor (-3).

Resultatet efter skatt blev -114 miljoner kronor (-2).

Resultat per aktie hamnade på -5,08 kronor (-0,09).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -156 miljoner kronor (-302).


Vd Ola Serneke hoppas vara igång med det avstannade jätteprojektet Karlatornet inom kort.

"Vi har under kvartalet fortsatt jobbat proaktivt på att få till den finansieringslösning som krävs för att vi ska kunna återuppta full produktion på Karlatornet. Våra förhoppningar är goda att snart kunna vara igång igen och då med en startsträcka som blir så kort som möjligt, för att minimera påverkan på tidplanen."

Serneke har under morgonen även presenterat en ny affärsplan fram till 2025 och antagit nya finansiella mål, se separat nyhet.

Serneke, MkrQ2-2020Q2-2019
Resultat före skatt-147-3
Nettoresultat-114-2
Resultat per aktie, kronor-5,08-0,09
Kassaflöde från löpande verksamhet-156-302

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]