Foto: Karlastaden Utveckling
Publicerat 7 januari, 2019

Serneke köper andel i Karlastaden holding

Serneke Group förvärvar samtliga NREP:s aktier i Karlastaden Holding. En av anledningarna uppges vara behov av förenklad styrning när projektet går in i en fas med produktion och fortsatt utveckling.

Serneke och NREP  bildare tillsammans Karlastaden Holding 2016 för att planera, bygga och utveckla den nya stadsdelen Karlastaden i Göteborg.

[ Annons ]

Stadsdelen byggs i det expansiva området Lindholmen, med internationell prägel och dragningskraft, mitt i ett kluster för forskning, utbildning och innovation inom ny teknologi.

I och med förvärvet kontrollerar Serneke sammanlagt 240 000 kvadratmeter byggrätter för kontor, bostäder och handel.

– Karlastaden skapar en ny siluett i Göteborg och är Sveriges mest spännande stadsutvecklingsprojekt. Tillsammans med NREP har vi lagt grunden för ett område som tillåter Göteborg att växa, men då projektet kommit in i en ny fas där byggnation tar vid planering, har Serneke fått möjlighet att förvärva NREP:s andel i projektet. Det möjliggör för Serneke att fortsatt kontrollera och driva projektet framåt och ansvara för färdigställandet, säger Ola Serneke, VD Serneke Group.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]