Publicerat 18 december, 2020

Serneke förtydligar kring Karlatornet och sålda byggrätter till Balder

Serneke har i ett pressmeddelande valt att förtydliga gårdagens besked om att man etablerar att joint venture med Balder för färdigställande av Karlatornet samt säljer byggrätter till Balder.

Vad gäller JV-bolaget så är det ett nystartat bolag i vilket Balder får ett ägande på 50 procent. Balders kommunicerade köpeskilling på 25 000 kronor motsvarar det bokförda egna kapitalet i JV-bolaget.

Serneke och Balder har som gemensamt ansvar att finansiera projektets totala kostnader på 5,5 miljarder kronor. JV-bolaget kommer att vara fullt finansierat med aktieägarlån på 500 miljoner kronor från Balder och ett byggnadskreditiv från Nordea på cirka tre miljarder kronor. Balder ställer säkerhet för hela det lånade beloppet från Nordea med solidarisk borgen.

För Balders åtagande på investeringen på 500 miljoner kronor och den solidariska borgen på tre miljarder kronor berättigar Balders aktier i JV-bolaget en fast preferensutdelning på 600 miljoner kronor. Utdelningen erläggs efter att Nordeas byggnadskreditiv återbetalats.

När projektet är färdigställt återvinner Serneke hela sitt investerade kapital på cirka 1,5 miljarder kronor tillsammans med återstående projektvinst i JV-bolaget. Detta bedöms uppgå till lägst som 300 miljoner kronor.

Vad gäller byggrätterna så säljer Serneke dessa till Balder under en så kallad forward funding för ett underliggande fastighetsvärde på cirka 3,2 miljarder kronor.

De aktuella byggrätterna på cirka 100 000 kvadratmeter har paketerats i en strukturerad försäljning.

Enligt Serneke förväntas byggrättsförsäljningen ge ett samlat positivt likviditetstillskott på cirka 250 miljoner kronor som faller ut vid respektive projekts tillträdestidpunkt samt en positiv resultatpåverkan på cirka 300 miljoner kronor att fördelas över projektens löptid.
Serneke rasade med över 20 procent på börsen under torsdagen efter att nyheten kring Karlatornet och Balder kommunicerats.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]