Publicerat 19 augusti, 2020

Serneke bygger brandstation i Uddevalla

Byggbolaget Serneke har tecknat ett samverkansavtal med Uddevalla kommun för byggnation av en ny brandstation åt Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Det framgår av ett pressmeddelande.

Uddevallas nya brandstation ska uppföras på fastigheten Halla-Stenbacken, som ligger intill Exercisvägen och Västgötavägen i Uddevalla kommun. Arbetet sker i samverkan mellan Serneke, Uddevalla kommun och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

Samverkansprojektet kring den nya brandstationen med omgivande infrastruktur är uppdelat i flera delar med vardera två faser, där projektering och budgetering sker i fas 1 och byggnation i fas 2. Delprojekten kan avropas under projektets gång. Planerad byggstart av cirkulationsplats är i november och projektet beräknas stå färdigt under 2023 då den nya brandstationen tas i drift.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]