Publicerat 23 maj, 2022

Serneke bekräftar förtidsinlösen av obligationer om 500 miljoner kronor

Byggbolaget Serneke uppger att finansieringsvillkoret för förtidsinlösen av icke-säkerställda obligationer på 500 miljoner kronor som förfaller 1 december 2022 har uppfyllts, och att inlösen således kommer att ske den 31 maj.

Obligationerna kommer att lösas in till ett belopp motsvarande 102,50 procent det nominella beloppet, plus upplupen och obetald ränta till, och inklusive, lösendagen.

Inlösenbeloppet kommer betalas till varje person som är registrerad som obligationsinnehavare vid avstämningsdagen som är idag den 23 maj.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]