[ Annons ]

I denna månadens Handelsbarometer från Svensk Handel sjunker handlarnas framtidestro. Det råder tuff konkurrens och fler tror på personalnedskärningar.
Publicerat 15 augusti, 2012

Ser mörkt ut för handeln

I denna månadens Handelsbarometer från Svensk Handel sjunker handlarnas framtidestro. Det råder tuff konkurrens och fler tror på personalnedskärningar.

Framtidsindikatorn, som är ett mått på handlarnas tro på utvecklingen i detaljhandeln, landar på -5, vilket är 7 enheter lägre än under föregående månad.

[ Annons ]

– Konkurrensen inom handeln är stentuff och marginalerna är ofta låga. Många handlare tror visserligen att försäljningen kommer att öka, men få planerar att anställa personal. Betydligt fler tror på personalminskningar än på fler anställda, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel.

Även handlarnas tilltro till utvecklingen i den egna butiken sjunker jämfört med föregående måndad.

I den här månades Handelsbarometer ställdes även frågor kring vilken dag i veckan som har den högsta respektive den lägsta försäljningen. Inom dagligvaruhandeln är fredagarna den försäljningsmässigt viktigaste dagen i veckan, men inom sällanköpsvaruhandeln är det lördagen.

Nio av tio butiker inom dagligvaruhandeln har öppet sju dagar i veckan. Inom sällanköpsvaruhandeln har de flesta butiker däremot öppet måndag till lördag.
– Söndagsöppet är numera mer regel än undantag inom handeln. Nästan nio av tio livsmedelsbutiker har söndagsöppet och bland övriga butiker har mer än var tredje öppet på söndagar, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]