[ Annons ]

I rapporten presenteraras nio konkreta förslag för en bättre social bostadspolitik.
Publicerat 6 mars, 2018

Sen start för debatt om social bostadspolitik

Bostadspolitiken har svårt att lämna den upptrampade stigen där budskapet är bygg mer och billigare. Det framgick tydligt i den politiska debatt som följde Fastighetsägarnas rapport om en bättre social bostadspolitik.

I rapporten ”Hem – Vägar till en bättre social bostadspolitik” presenterar Fastighetsägarna sin syn på nödvändiga åtgärder för en reformerad social bostadspolitik. Utgångspunkten är att en politisk övertro på ökat bostadsbyggande har lett fram till att man missar den växande grupp utsatta på bostadsmarknaden. Rapporten presenterar nio konkreta förslag på hur bostadspolitiken kan utvecklas för att hantera dessa sociala utmaningar. Det handlar om ekonomiska stöd för att öka enskildas möjligheter att efterfråga bostäder, men även andra åtgärder som underlättar för de mest utsatta.

[ Annons ]

Här några synpunkter från partiernas bostadspolitiska talespersoner från debatten i ämnet på fastighetstidningen.se:

Mats Green (M) höll med om att subventioner ska riktas till boende, inte ineffektiva subventioner till de som bygger. Men mest prioriterat just nu är ändå att öka bostadsbyggandet, menade han.

Se gärna över både bostadsbidrag som bostadstillägg, tyckte Johan Löfstrand (S) samtidigt som han passade på att dela ut en känga till tidigare borgerliga regeringar vars politik enligt honom ökat inkomstskillnaderna. Det viktigaste är jobben så att människor får råd att efterfråga eget boende.

Ola Johansson (C) ansåg att statliga hyresgarantier, utökade och breddade kreditgarantier samt hyresförlustgarantier är självfinansierade system som är bättre än dyra subventioner till byggare. Men varnade samtidigt för att låsa fast människor i bidragsfällan.

En förstärkning av bostadsbidrag och bostadstillägg säger Nooshi Dadgostar (V) mer än gärna ja till. Och höjningar behövs också i socialförsäkringssystemet, a-kassa, sjukförsäkringen och pensionerna passar hon på att inflika. Men bostadsbristen löses främst genom att kavla upp ärmarna och börja bygga, enligt Nooshi Dadgostar.

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) var positiv till flera av förslagen och öppnade för höjda bostadsbidrag inom en relativt snar framtid. Men även han garderade med: ”grunden för en fungerande social bostadspolitik är att det byggs fler nya bostäder.”

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna, uppskattar att flera av förslagen välkomnas som en grund för fortsatt politikutveckling.

– Mer oroad är jag över att den processen inte inletts tidigare. De sociala utmaningarna kommer inte som en blixt från klar himmel och partierna borde ha bostadspolitiska förslag som fångar mer än önskemål om att bygga mer och billigare, hur angeläget det än är, säger Martin Lindvall.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]