2 000 bostäder planeras i Bergs gård. Illustration: Society
Publicerat 20 mars, 2017

Segdragen oljekonflikt i Nacka

Bostäder eller oljehamn? Idag inleds rättegången i mark- och miljödomstolen som ska avgöra den segdragna konflikten om Nacka kommun har tillräckliga skäl att säga upp Circle K.

När oljehamnen i Bergs gård i Nacka byggdes 1959 ansågs området vara en perifer del av skärgården. Det är det knappast längre. Den planerade tunnelbanan kommer att sluta bara några hundra meter från Bergs gård. Här har Nacka kommun planerat för för omkring 2 000 bostäder.

[ Annons ]

– För oss handlar det om att ta ansvar för det skriande behovet av bostäder. Dessutom kommer tunnelbanan att sluta bara några hundra meter från Bergs gård. Det är klart att den ska sluta bland bostäder och inte i en oljecistern, säger Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau.

Markavtalet med Circle K, som tidigare hette Statoil, löper ut den 31 december 2018. Oljejätten menar att oljehamnen med sitt läge alldeles i inloppet till Stockholm är strategiskt viktigt för bränsledistributionen i Mälarregionen. Att tvingas flytta till orter längre in i landet ­skulle enligt Circle K innebära ökande kostnader, mer utsläpp och olycksrisker.

Mark- och miljödomstolen har att avgöra om skälen för uppsägningen som Nacka kommun har angett är tillräckliga, det vill säga om det är angeläget för kommunen att använda marken för bostäder och stadsbebyggelse.

Förlorar Nacka inleds en ny tomträttsperiod och Circle K får fortsätta lagra olja på platsen i ytterligare 40 år.

– Vi vill ha tillbaka vår mark för att kunna bygga bostäder, det ska inte vara oljedepå där till 2059 vilket är alternativet, säger Mats Gerdau.

Mark- och miljödomstolen är första instans. Dom väntas falla någon gång under våren.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]