[ Annons ]

Synen på bostadsmarknaden försvagas. Det visar SEB:s Boprisindikator för januari som presenteras idag. Boprisindikatorn faller med fyra enheter till 49. Hushållen tror att reporäntan ligger på 0,87 procent om ett år och endast två procent planerar att binda räntan.
Publicerat 13 januari, 2014

SEB:s bostadsindikator faller till 49

Synen på bostadsmarknaden försvagas. Det visar SEB:s Boprisindikator för januari som presenteras idag. Boprisindikatorn faller med fyra enheter till 49. Hushållen tror att reporäntan ligger på 0,87 procent om ett år och endast två procent planerar att binda räntan.

Av de tillfrågade hushållen svarar 61 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 65 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är oförändrad och ligger kvar på 12 procent. Andelen som tror på stillastående priser är 18 procent, jämfört med 16 procent förra månaden.

[ Annons ]

SEB:s Boprisindikator definieras som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i januarimätningen på 49 vilket en minskning med 4 enheter från förra månaden då den låg på 53.

– Det är en påtaglig minskning även om boprisindikatorn fortfarande ligger relativt högt sett i ett längre perspektiv. Tillbakagången är lite oväntad med tanke på riksbankens räntesänkning i december. Det kan vara diskussionen om en eventuell ”bostadsbubbla” som slagit igenom och orsakar den svalare synen på bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Det är bara i Stockholm och övriga Svealand som boprisindikatorn vänder nedåt medan trenden i övriga landet är stillastående eller uppåtgående. I Stockholmsområdet ligger boprisindikatorn nu på 66, att jämföra med 69 förra månaden. I Skåne ligger indikatorn på 40, en uppgång från 37 förra månaden. I Västra Götaland är indikatorn 57 vilket är samma som förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 2 till 8 januari.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]