[ Annons ]

Allt fler hushåll tror på fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden visar SEB:s Boprisindikator för maj, som stiger från 55 till 60. Hushållen tror att reporäntan ligger på 0,82 om ett år och endast tre procent planerar att binda räntan.
Publicerat 13 maj, 2014

SEB:s boprisindikator på högsta nivån på sju år

Allt fler hushåll tror på fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden visar SEB:s Boprisindikator för maj, som stiger från 55 till 60. Hushållen tror att reporäntan ligger på 0,82 om ett år och endast tre procent planerar att binda räntan.

Av de tillfrågade hushållen tror 66 procent på stigande bostadspriser under det kommande året jämfört mot 65 procent i april. Färre tror på fallande priser, 6 procent mot aprils 10 procent. Andelen som tror på stillastående priser ökar till 19 procent, jämfört med 18 procent förra månaden.

[ Annons ]

SEB:s Boprisindikator definieras som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Majmätningen ligger på 60 vilket är en ökning med fem enheter från förra månaden.
– Boprisindikatorn är nu uppe på samma höga nivå som i juli 2007 och bara fem enheter ifrån rekordet (65) i juni 2007. Andelen som tror på stigande priser är dock något mindre än vid tidigare års rekordnivåer, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen i genomsnitt tror att reporäntan ligger på 0,82 procent om ett år, vilket är lägre än förra månadens redan låga nivå (0,89). Nu tror man alltså att reporäntan om ett år kommer att ligga 7 punkter över dagens reporänta på 0,75 procent.
– Hushållen har antagligen rätt i sin prognos att räntorna kommer att vara fortsatt mycket låga en tid framöver. Samtidigt kan mycket hända och det är viktigt att inte göra sig helt beroende av låga räntor för att klara sin vardagsekonomi, säger Jens Magnusson.

Tre procent av hushållen planerar att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån. Det är en procentenhet lägre än förra månaden och bara en enhet högre än den rekordlåga nivån som uppmättes i januari 2014.

Boprisindikatorn för Stockholmsområdet ligger för tredje månaden i rad kvar på 69. I Skåne ligger indikatorn nu på 56 efter kraftiga uppgångar två månader i rad. I Svealand (exklusive Stockholm) har indikatorn ökat från 53 i april till 61 i maj och i Västra Götaland är indikatorn 54 vilket är en uppgång med en enhet från förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 29 april till 7 maj.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]