[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 12 december, 2016

Se till att vara redo när snön faller

För att kunna njuta av julefriden är det viktigt att se till att finns rutiner för hur man ska göra den dagen snöfallet kommer. Här är goda råd från Line Zandén, fastighetsjurist på Fastighetsägarna Sverige.

För fastighetsägaren kan lyckan över härligt gnistrande snö på julaftonsmorgonen snabbt som växla över i en gnagande oro för risken för att någon ska halka och slå sig.

[ Annons ]

Vem har egentligen det juridiska ansvaret?

– Det är fastighetsägaren som har ansvaret för att underhålla fastigheten och därmed för att skotta och sanda. Sedan kan man överlåta ansvaret på en entreprenör som utför arbetet. Den som skadar sig ställer krav på fastighetsägaren, som i sin tur får framställa samma krav om det är entreprenören som varit vårdslös, säger Line Zandén, fastighetsjurist på Fastighetsägarna Sverige.

En fastighetsägare kan bli ersättningsskyldig om han eller hon brister i underhållsansvaret och därmed är vårdslös i förhållande till den som lidit skada. Man ska skotta och sanda inom skälig tid, men det blir en bedömning i varje fall i vilken utsträckning fastighetsägaren varit vårdslös när han dröjt med att vidta åtgärder.

Det säger sig självt att det finns situationer när det är omöjligt att hinna ploga och halkbekämpa i takt med att snön faller. I de fall det har utfallit skadestånd efter att någon halkat har den springande punkten varit om det funnits tydliga rutiner. Därför är det viktigt att det finns nedskrivna rutiner om ansvariga personer som vet vad de ska göra och i vilken ordning arbetet ska utföras när väl snöfallet kommer.

Har man också skyldighet att se till att gångvägar är belysta?

– Vem som har ansvaret för vägar och gångvägar beror på vem som äger och förvaltar dem. Är det gångvägar inom den egna fastigheten ska fastighetsägaren underhålla även belysning. Gångvägar kan också vara kommunala eller förvaltas av en samfällighetsförening. Då är det kommunen eller samfällighetsföreningen som ska se till att det är belyst om det krävs och för att belysningen ska fungera, säger Line Zandén.

Kanske visar det sig att det är dags att uppdatera belysningen. Här är ljusdesignern Douglas Hillgrunds bästa tips om hur du skapar en god belysning både inne som ute.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]