Publicerat 9 december, 2016

Se till att få en varm och god jul

I december kan utetemperaturen växla snabbt. Husets värmesystem utsätts för tuffa utmaningar. Här är goda råd.

Självklart ska ingen behöva frysa. Men att hela tiden justera upp värmekurvan för hela huset gör att energikostnaderna snabbt rusar i höjden.

[ Annons ]

För en behaglig inomhusmiljö brukar man rekommendera att temperaturen ligger mellan 20 och 23 grader. Det finns risk för olägenhet för människors hälsa om temperaturen i en bostad är lägre än 18 grader eller högre än 26 grader under vinterhalvåret. Men man ska också ta hänsyn till personer som är något mer känsliga än normalt, exempelvis på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder.

Men det är också viktigt att komma ihåg att de allmänna råden inte gäller vid extrema väderförhållanden. Vid ett snabbt väderomslag tar det helt enkelt en liten stund att få ut värmen i huset.

För att undvika klagomål är det viktigt att man som fastighetsägare har en fungerande egenkontroll. Där ska man exempelvis regelbundet kontrollmäta av inomhustemperaturen.

Att bara mäta räcker inte. Man bör också, exempelvis via boendeenkäter ta reda på hur hyresgästerna upplever inomhusklimatet.

Det är inte ovanligt att någon klagat på för låg temperatur, men att en närmare kontroll visar att det i själva verket beror på drag. Kanske är det då så enkelt att en soffa placerats framför ett element så att värmen inte når ut i rummet. Eller en tjock gardin framför radiatortermostaten som lurar termostaten att lägenheten är varm och sänker temperaturen.

En enkel men felaktig åtgärd är att man ändrar inställningen på reglercentralen så att man drar upp värmen i hela huset. Den som klagar blir nöjd men grannarna får istället varmt och vädrar ut värmen.

– En injustering av värmesystemet så att det opererar som avsett är oftast en väldigt effektiv energieffektiviseringsåtgärd. På samma sätt ger injustering av ventilationssystem nästan alltid positiva effekter på både innemiljö och energianvändning. Se det som att du ger fastigheten en välbehövlig service så att den fungerar så bra som möjligt, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert Fastighetsägarna Sverige.

Här kan du lära dig mer om hur en injustering av husets värmesystem går till.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]