Publicerat 23 februari, 2024

SCB konstaterar minskad byggtakt

Antalet byggda lägenheter har halverats på ett år enligt nya siffror från SCB. Preliminärt påbörjades byggnation av cirka 29 350 lägenheter under 2023, jämfört med 2022 då 57 033 lägenheter började byggas.

När det gäller flerbostadshus påbörjades cirka 22 750 lägenheter under året vilket är ungefär 49 procent färre än 2022. Av dessa lägenheter är cirka 70 procent hyresrätter vilket kan jämföras med 63 procent för 2022. I småhus påbörjades cirka 6 600 lägenheter, vilket är 47 procent färre än under 2022.

Under de tre inledande kvartalen låg minskningstakten på 55 procent, men tack vare en viss ökning av produktionen under sista kvartalet så stannade den alltså på 49 procent jämfört med året innan.

[ Annons ]

Siffrorna för 2023 är uppräknade med 10 procent för påbörjad nybyggnation, vilket motsvarar eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period senaste åren. De exakta uppgifterna presenteras vid kommande publiceringstillfälle.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]