Dags att lägga hjälmen på hyllan? Prognosen för bostadsbyggandet är illavarslande.
Publicerat 19 februari, 2019

SCB: Ett rejält fall i bostadsbyggandet

Färsk statistik från SCB visar ett rejält tapp i bostadsbyggandet förra året. Ett illavarslande stort fall menar Robert Boije, Chefsekonom på SBAB.

Enligt preliminär statistik som SCB presenterade under tisdagen påbörjades nybyggnation av cirka 53 000 lägenheter under 2018. Det är 16 procent färre lägenheter jämfört med 2017. I flerbostadshus påbörjades cirka 42 250 lägenheter, det är 15 procent färre än under 2017. Men det är en större andel hyresrätter 60 procent 2018 jämfört med 50 procent för 2017.

[ Annons ]

– Fallet är förstås olyckligt sett till att det råder stor bostadsbrist i våra stora inflyttningsregioner, en brist som dessutom kommer att tillta de kommande åren. Men också sett till att vi nu ser tydliga tecken på att vi är på väg in i en lågkonjunktur, säger Robert Boije, Chefsekonom på SBAB.

Han konstaterar att det är svårt att just nu få någon samlad bild. Andra siffror pekar samtidigt på hur antalet sålda nyproducerade bostäder gick upp relativt mycket under slutet av förra året. Men SBAB:s prognos är ändå bister –bostadsinvesteringarna faller med 30 procent 2019. En prognos Robert Boije med tanke på det låga antalet påbörjade lägenheter det fjärde kvartalet tror kan komma att behöva revideras ned ytterligare.

– De stora byggbolagen kan delvis hålla uppe produktionen genom att rikta om resurser till annat byggande, till exempel av infrastruktur och offentliga lokaler. Samtidigt kan nedgången i antalet påbörjade bostäder också smitta av sig på en nedgång i infrastrukturinvesteringarna. Men att nedgången i antalet nya bostäder kommer att dra ned BNP-tillväxten 2019 i förhållande till 2018 står mer och mer klart, säger Robert Boije.

Statistiken från SCB ger en splittrad bild av Sverige. Byggandet i Storstockholm störtdök – 19 027 lägenheter 2017 mot 12 421 lägenheter 2018. Detta medan både Stor-Göteborg och Stor-Malmö ökat marginellt. En ökning som även går att se i Västra Götaland och Skåne.

Intervjuad i Fastighetstidningen i slutet av förra året uttryckte stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) oro inför den utveckling som bekräftas av SCB:s siffror.

– Ja, absolut. Mycket pekar på att vi är på väg in i en lågkonjunktur, det måste vi vara beredda på. Det vi kan göra från stadens sida är att se till att vi tar fram detaljplaner och lämnar markanvisningar i en jämn takt. Vi behöver ha planberedskapen, för konjunkturen går ju upp och ner, sa Joakim Larsson till Fastighetstidningen.

Stadsbyggnadsborgarrådet menade att det dock även krävs statliga åtgärder och pekade ut amorteringskravet som förödande för produktionen av bostadsrätter.

Simon Imner, bostadsanalytiker på Tyréns, menar att situationen är allvarlig med tanke på att byggverksamheten är en så pass stor drivkraft för tillväxt i Sverige.

– Drivkrafterna bakom bostadsbyggandet bestäms främst av ekonomiska fundamenta, men flera statliga interventioner under kort tid har gjort bostadsmarknadens utveckling mer svårbedömd än på länge, säger Simon Imner.

Han menar att förtroendet hos byggbranschen är fortsatt lågt i de tillväxtorter som har haft störst prisfall, kombinerat med ett stort utbud av osålda nyproduktionslägenheter.

– Även om andrahandsmarknaden börjar leva igen i dessa regioner kommer det ta lång tid innan nyproduktionsmarknaden är sig själv igen, säger Simon Imner.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]