[ Annons ]

SBS nybyggnation Träbyn i Jönköping, där solceller har installerats. Med hjälp av Web Port kan installation av dessa optimeras vilket är positiv för energieffektivisering. Bild: SBS.
Publicerat 13 januari, 2022

SBS kopplar upp beståndet

Studentbostäder i Norden kopplar upp flera av sina fastigheter. Syfte är att få kontroll och därmed en smartare energioptimering, vilket skapar möjligheter till fler satsningar i linje med bolagets hållbarhetsstrategi.

Uppkopplingen av fastigheterna sker via SCADA-platformen Web Port. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) är system för styrning av processer och därmed kan Studentbostäder i Norden (SBS) i realtid övervaka och styra processer för fastighetsautomation, byggnadsautomation och infrastruktur.

SCADA-plattformen gör det även enklare att få en översikt av installationer i och vid fastigheterna, som exempelvis laddstolpar, solceller, ventilation, värme, kyla, vilket möjliggör kontroll och analys. Magnus Jägre, hållbarhet-och innovationschef på Studentbostäder i Norden, berättar att det rör sig om ett tiotal fastigheter inledningsvis, men att planen är att även resten av beståndet ska kopplas upp.

[ Annons ]

– Vår algoritm för styrning genererar minst tio procent lägre förbrukning, i många fall mycket mer i fastigheter där det gjorts manuellt tidigare. Detta minskar kostnader och genererar ett bättre jämnare inneklimat. Men som för många andra fastighetsägare är det också ett skydd mot ökade kostnader som ofta inträffar där man inte sköter övervakning digitalt och automatiskt, säger han.

SBS har satt en tydlig strategi med fokus på hållbarhet. Enligt Magnus Jägre är uppkopplade fastigheter ett nödvändigt verktyg för att bolaget ska nå sina mål.

– Vi upplever att web port är en öppen plattform med stöd för många olika tekniska utmaningar som vi som förvärvar fastigheter över hela Norden ställs in för. Den utvecklas aktivt och integrerar bra med IMD-leverantörers övervakning av exempelvis innetemperatur. Vi har stora möjligheter att anpassa övervakning och bygga speciella sidor för olika målgrupper, säger han. 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]