[ Annons ]

Rebecka Eidenert Foto: SBS
Publicerat 21 maj, 2021

SBS i samarbete med Plan International

Studentbostäder i Sverige ingår ett samarbete med Plan International Sverige. Syftet är att stötta för barnrättsorganisationens arbete med att stärka barns rättigheter och flickors lika villkor. 

Plan International har sin utgångspunkt i FN:s Barnkonvention. SBS donationen ska gå till Plan Internationals allmänna flicka-fond, som går till projekt som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor och rätt till utbildning. 

– Vi har valt Plan International Sverige som mottagare, då vi delar samma fokus som går i linje med vår ambition att verka för att stärka barn och ungas rätt till utbildning. Vi vill med det här partnerskapet göra en skillnad där alla barn ska ha rätt till utbildning, oavsett kön, säger Rebecka Eidenert, vd på Studentbostäder i Sverige. 

[ Annons ]

Enligt Jessica Eriksson chef affärsutveckling på Plan International Sverige tillhör flickor till de mest utsatta och diskriminerade grupperna i världen.

– Därför krävs det satsningar med flickor i fokus – där utbildning är ett särskilt viktigt område för oss att stärka. I och med partnerskapet med Studentbostäder i Sverige kan vi fortsätta förbättra livet för barn och unga – med fler flickor i skolbänken, säger hon.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]