Publicerat 29 mars, 2021

SBB:s styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i fastighetsbolaget SBB kallas till årsstämma onsdagen den 5 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 1 krona per A- och B-aktie samt 2 kronor per D-aktie. Utbetalning ska ske kvartalsvis.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, innebärande att Lennart Schuss, Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson, Hans Runesten, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Fredrik Svensson och Eva Swartz Grimaldi omväljs som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att Lennart Schuss omväljs som styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]