Publicerat 12 februari, 2021

SBB:s intjäningsförmåga i fokus för Q4-rapporten – Carlsquare

Carlsquare förväntar sig se en lägre räntenivå på 1,3 procent i samband med SBB:s rapport för fjärde kvartalet, enligt senaste uppdragsanalys.

Om detta infrias innebär det att räntenivån är i linje med övriga fastighetsbolag som hittills släppt sina Q4-siffror.

Vidare höjs värdeökningen för bolagets fastigheter från 1,0 till 1,2 miljarder kronor. Jämfört med kvartalet innan handlar det om en värdetillväxt på 1,5 procent.

Men viktigast i rapporten blir presentationen av SBB:s framåtriktade intjäningsförmåga.

”Det är denna intjäningsförmåga i kombination med förväntad tillväxt som SBB-aktien handlas på”, skriver Carlsquare.

Carlsquare förväntar sig att SBB redovisar en vinstökning för nettoresultatet på 19 procent till 1 526 miljoner kronor och att hyresintäkterna ökar med 106 procent till 1 228 miljoner kronor, jämfört med året innan. Driftnettot spås bli 879 miljoner kronor (362).

SBB släpper sin rapport den 23 februari.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]