Publicerat 24 februari, 2021

SBB:s bud på Entra förväntas förfalla

Fastighetsbolaget SBB meddelar att deras uppköpserbjudande till aktieägare i Entra förväntas förfalla med anledning av att acceptansvillkoret 90 procent inte kan uppfyllas. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

"Baserat på de tillväxtmöjligheter vi ser framåt i alla nordiska länder är det inte rätt att fullfölja erbjudandet utan en acceptnivå om minst 90 procent, framför allt eftersom det skulle vara en dålig affär för våra aktieägare att som vederlag emittera nya B-aktier på nuvarande värdering.
Med det sagt står vi fast vid vår syn att Entras befintliga portfölj innehåller flera fastigheter som passar in i SBB:s portfölj. Vi arbetar varje dag för att leverera resultat och värde för våra aktieägare", säger vd Ilija Batljan i en kommentar.

SBB uppger vidare att tillväxtmöjligheterna i Norge liksom Sverige, Finland och Danmark bedöms fortsatt vara mycket goda och SBB har flertalet aktiva dialoger avseende potentiella affärer på alla marknader.

SBB:s planerade sekundärnotering av bolagets stamaktier av serie B på Oslobösen påverkas inte av beslutet, då det går i linje med bolagets nordiska profil att möjliggöra för fler aktieägare att ta del av bolagets värdeskapande.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]