[ Annons ]

Bild: SBB.
Publicerat 9 september, 2020

SBB utvecklar ny stadsdel i Nyköping

Nyköpings kommun har beslutat om en ny detaljplan för området Nöthagen. Totalt rör det sig om 1 600 bostäder, skola samt vård- och omsorg.

Nöthagen är idag ett industriområde, men om fem år ska de första delarna av den nya stadsdelen stå klar med bostäder, skola samt vård- och omsorgsboende om totalt 160 000 BTA. Det är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) som äger och driver utvecklingen stadsdelen, och delar av den äldre kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelsen bevaras och förenas med den nya bebyggelsen. Mötet mellan gammalt och nytt blir en viktig del i Nöthagens identitet. Inom området planeras nya förskolor, grundskolor och även högre utbildning som gymnasieskola eller eftergymnasial utbildning. Bostadsdelarna kan inrymma vård- och omsorgsboende, hyresrätter och bostadsrätter.

– Nyköping är en tillväxtkommun som är centralt placerad i Mälardalen och kommer med Ostlänkens utbyggnad att vara en viktig del för utvecklingen i Mälardalsområdet. Med Nöthagens placering i direkt anslutning till den nya järnvägsstationen kommer området att vara attraktivt för såväl lokalt som regionalt arbetspendlande. Utvecklingen i området ligger helt i linje med SBB:s hållbarhetsmål, säger Krister Karlsson, vice vd i SBB.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]