Publicerat 10 september, 2021

SBB uppdaterar vissa mål, vill ge månadsutdelningar

Fastighetsbolaget SBB uppdaterar ett antal av sina mål samt kommunicerar styrelsens ambition att föreslå månadsutdelningar på 1,32 kronor per A- och B-aktie till årsstämman 2022. Det framgår av ett pressmeddelande.

De uppdaterade målen är att bolaget nu avser att öka storleken på fastighetsbeståndet till 300 miljarder kronor år 2026, mot tidigare 125 miljarder kronor till år 2025. Detta ska ske med fortsatt bibehållen BBB+ rating.

Vidare siktar SBB på att intjäningen från fastighetsutvecklingen i snitt ska uppgå till 2,0-2,5 miljarder kronor per år över en femårsperiod. Det tidigare målet var ett snitt på 1,0-1,4 miljarder per år över samma period.

Den sista förändringen avser klimatmålet. Här vill SBB att man ska vara klimatpositiva år 2030 mot tidigare målet om att vara klimatneutrala samma år.

Därutöver vill bolaget ge månadsutdelningar.

”Vi har under hösten genomfört en utredning om möjligheten att från och med nästa årsstämma betala månadsutdelning till våra aktieägare. Utredningen pekar på flera positiva aspekter och styrelsen har därför som ambition att till årsstämman 2022 föreslå en utdelning om 1,32 kronor per stamaktier A och B fördelat på tolv månadsvisa utdelningar”, kommenterar vd och grundare Ilija Batljan.

SBB aviserar ovannämnda inför dagens kapitalmarknadsdag som hålls i Skellefteå.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]