Publicerat 17 juni, 2020

SBB uppdaterar vissa av sina mål

SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, har valt att uppdatera ett antal av sina finansiella och operationella mål inför kapitalmarknadsdagen på onsdagen.

Under finansiella mål är det på två punkter som SBB uppdaterar.

Den första punkten är att tillväxten i förvaltningsresultatet per stamaktie A och B i genomsnitt ska uppgå till minst 15 procent per år över en femårsperiod.

Därutöver siktar SBB på att i snitt tjäna 500 till 700 miljoner kronor per år från fastighetsutvecklingen.

Dessa två tidigare mål var satta till att substansvärdet per stamaktie i genomsnitt skulle växa med minst 12 procent per år i fem år, och att man i snitt skulle generera 250 till 400 miljoner kronor per år från försäljningen av byggrätter.

Under operationella mål har SBB skrivit att målet är att växa fastighetsbeståndet till 125 miljarder kronor år 2025 med bibehållen BBB+ rating.

Tidigare mål var 55 miljarder kronor till år 2021, med bibehållen BBB+ rating.

Det sistnämnda målet "baseras på vår position som Nordens ledande bolag inom social infrastruktur", säger vd Ilija Batljan i en kommentar.

"Styrelsen har också beslutat att frångå sitt tidigare sätt att målsätta tillväxt genom substansvärde, och istället fokusera på vad som är relevant när man som SBB förvaltar trygga kassaflödesfastigheter. Vårt nya mål är att generera tillväxt i förvaltningsresultat per stamaktie A och B som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 15 procent per år", fortsätter han.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]