Publicerat 15 december, 2020

SBB slutför förvärv av Sveafastigheter Bostad

Fastighetsbolaget SBB genomför idag det tidigare annonserade förvärvet av Sveafastigheter för 2 770 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

I samband med transaktionen har även en nyemission om B-aktier värda cirka 1,4 miljarder kronor genomförts. Dessa aktier har en lock-up period om 6 månader och emitterades till kursen 31,1 kronor per aktie.

Det innebär en utspädningseffekt om cirka 3 procent.

https://mb.cision.com/Main/15487/3255084/1348828.pdf

https://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/sbb-genomfor-forvarv-av-sveafastigheter-bostad-och-beslutar-om-en-riktad-nyemission-av-stamaktier-av,c3255084

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]