Publicerat 27 april, 2020

SBB ska fortsätta investera med stark efterfrågan, Riksbanken behöver agera på certifikatmarknaden – vd

Det expansiva fastighetsbolaget SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, rapporterade starka ökningar av hyresintäkter och resultat i första kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol. Hyresintäkterna steg med 213 procent till 1 342 miljoner kronor, driftsnettot ökade med 273 procent till 895 miljoner kronor och förvaltningsresultatet steg med 201 procent till 319 miljoner kronor. Det långsiktiga substansvärdet, som beräknas enligt EPRA:s nya riktlinjer för substansvärdesberäkningar, var 19,52 kronor per aktie den 31 mars. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 444 miljoner kronor i första kvartalet.

- Den bästa jämförelsen är att titta på den intjäningsförmåga som vi presenterade i slutet av fjärde kvartalet. Tittar man på den har vi hyresintäkter som är 50 miljoner kronor bättre än intjäningsförmågan. Det är en väldigt stark organisk ökning i relation till hela beståndet, säger Ilija Batljan, vd i SBB i en intervju med nyhetsbyrån Finwire.

- Det har varit en stark ökning av hyresintäkterna i jämförbart bestånd. Framförallt ett väldigt starkt driftsnetto där vi levererar en marginal på 67 procent, att jämföra med förra årets 56 procent, det är 11 procentenheters skillnad, säger Ilija Batljan.

SBB hade tidigare planerat att arrangera en kapitalmarknadsdag den 13 maj, vilket har försvårats av situationen med coronakrisen. Bolaget planerar att återkomma med nya besked kring kapitalmarknadsdagen i morgon tisdag.

- Vi vill gärna ha det under andra kvartalet, säger Ilija Batljan om när bolaget ska släppa nya finansiella mål. De tidigare finansiella målen som presenterades i september i fjol har redan överträffats i tillväxt efter förvärvet av Hemfosa.

Situationen med spridningen av coronaviruset och covid-19 har påverkat den svenska fastighetsmarknaden, både på transaktions- och på finansieringsmarknaden.

- Det är klart att stora delar av fastighetsmarknaden påverkas, det som påverkas mest är handelsfastigheter och delvis kontorsfastigheter i Stockholm. Våra fastigheter påverkas inte, vi ser fortsatt stark efterfrågan, både när det gäller bostäder och samhällsfastigheter, säger Ilija Batljan. Han framhåller att SBB ska använda sin starka finansiella ställning för att fortsätta bygga nya äldreboenden och skolor till kommuner.

- Det är ett viktigt besked som vi ger i rapporten, det är att vi fortsätter att investera. Vi tycker att det är viktigt att de som kan och som har finansiella muskler fortsätter att investera och bidrar till svenska jobb. Där har vi investerat 380 miljoner kronor i första kvartalet och vi fortsätter att investera under andra kvartalet, säger Ilija Batljan.

SBB har en stor byggrättsportfölj som omfattar 1,8 miljoner kvadratmeter bruttoarea, vilket motsvarar 25 000 lägenheter.

- Vi fortsätter att ha partners med har lång erfarenhet som tar byggrisken, där driver vi på. I de 25 000 ingår både äldreboenden, LSS-fastigheter och bostäder. Vi hoppas också att under kvartalet ta något spadtag för bostäder. Vi tycker att det är viktigt att fortsätta investera, säger Ilija Batljan.

SBB har en stark finansiell ställning med 3,8 miljarder kronor i kassan, 7 miljarder kronor i kreditlinor och drygt 50 miljarder kronor i icke pantsatta tillgångar. Bolaget emitterade i slutet av mars 50 miljoner euro i en 20-årig icke säkerställd obligation med en fast ränta på 2,75 procent.

- Det var en unik transaktion. På det sättet är vi lyckligt lottade på att ha tillgång till den europeiska kreditmarknaden. Den svenska obligationsmarknaden är fortsatt väldigt svag. Jag tycker att det finns behov av Riksbanken framförallt stödjer certifikatmarknaden, det är en marknad som säkrar svenska jobb. Där tror jag att man har gjort för litet hittills, säger Ilija Batljan som annars anser att regeringen har skött coronakrisen bra. En förbättring av cerfikatmarknaden skulle i sin tur bidra till att obligationsmarknaden började fungera bättre.

- Jag tycker att Riksbanken skulle behöva göra mycket större insatser på certifikatmarknaden. Där skulle man behöva multiplicera nuvarande insatser med 15 till 20 gånger, därför att det man gör idag är väldigt litet, säger Ilija Batljan. Certifikatmarknaden är korta krediter med en löptid på upp till tolv månader.

SBB slutförde i januari förvärvet av Hemfosa, där utvecklingen av synergierna går enligt plan. Bolaget har hittills uppnått synergier på 170 miljoner kronor och det återstår synergier på 130 miljoner kronor att realisera.

- Vi kommer att fortsätta leverera starka resultat även framöver, säger Ilija Batljan avslutningsvis.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]